امروز : پنج‌شنبه 23 تیر 1401Thursday, July 14, 2022

سالن اجرا : تالار وحدت

چهارشنبه 5 مرداد 21:30
800,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000

خرید اینترنتی بلیت

داود آزاد : آواز ،تار

سامر حبیبی : کمانچه

امین حیدری : عود

نبیل یوسف شریداوی : دف 

جعفر قاضی اصغر: تنبک

آهنگساز: داود آزاد

هنردوستان گرامی در نظر داشته باشند:

– همراه داشتن ماسک حین ورود به سالن اجرا الزامی می باشد

منبع